• +90 422 324 7788
  • malatya@mo.org.tr
YİMPAŞ BİNASININ ÖZEL ŞİRKETE DEVREDİLMESİNİ REDDEDİYORUZ!

YİMPAŞ BİNASININ ÖZEL ŞİRKETE DEVREDİLMESİNİ REDDEDİYORUZ!

HABER TARİHİ: 2021-09-10

BASIN BİLDİRİSİ: YİMPAŞ BİNASININ ÖZEL ŞİRKETE DEVREDİLMESİNİ REDDEDİYORUZ!

Değerli Kamuoyuna;

Kamu arazi ve binalarının tahsisi ve devrinde, kamunun bölgesel temel ihtiyaçlarının ve ihtiyaca bağlı önceliklerin ortaya konması, kiralamaların bu öncelikler dikkate alınarak gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Malumunuz yaklaşık 15 yıldır atıl durumda bekletilen YİMPAŞ binası Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne 30 yıllığına devredilmişti. 18 Şubat 2021 tarihinde Malatya Mimarlar Odası olarak YİMPAŞ binasını yerinde incelemek, görüş ve önerilerimizi bildirmek üzere Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle birlikte keşif gezisi düzenlemiştik. 

Çalışmalarımız doğrultusunda 49.000 m² kapalı alana sahip bu yapının hastane, yurt ve eğitim alanları güzergahında olması sebebiyle bölgesel temel ihtiyaçların kütüphane, sosyal tesis, kafe & restorant ve gençlik merkezi gibi çok amaçlı alanlar olduğu bildirilerek, kentleşme açısından da bölgenin gelişimi için YİMPAŞ binasının lokasyon önemi vurgulanmış ve Büyükşehir Belediyesiyle fikir birliği sağlanmıştı. 

Tüm bu görüşmelere rağmen bu yapının hangi amaçla kullanılacağı bilinmeden ve yeşil alan olarak değerlendirilebilecek bölümün 'Akaryakıt İstasyonu' yapılması planlanarak 29.5 yıllığına özel bir şirkete kiralanmıştır. Söz konusu yapının 49.000 m²'lik kapalı alanının ise bölge ihtiyaçlarına uygun olarak kullanıma açılıp açılmayacağı malumdur! İçerisinde 4 adet kapalı olimpik havuz bulunan bu binanın spor, kültür ve sanat merkeziyle donatılacağı açıklanmış ancak söylenildiğinin aksine rant odaklarına kurban edilmiştir.

Kentsel gelişim açısından paydaşımız olan Büyükşehir Belediyesinin her türlü temel ihtiyaç tesislerini kullanıma hazır hale getirmesi zorunluluktur. 

Bu bağlamda Malatya Mimarlar Odası olarak YİMPAŞ binasının özel bir şirkete devredilmesini kesinlikle karşı çıkıyoruz! Bizler, kamu alanında inşaat, arazi tahsisleri, şirketleşme ve ticarileşmeye dayalı politikaları reddettiğimizi, rant odaklı değil, kamu odaklı politikalara ivedilikle sahip çıkılması gerektiğini ve konunun takipçisi olacağımızı bir kez daha önemle vurguluyoruz.

 

MİMARLAR ODASI MALATYA ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU