• +90 422 324 7788
  • malatya@mo.org.tr

Tarihçemiz

Osmanlı Döneminde Mimarlar
Mimarlar Türkiye’de 19. yüzyıla kadar, Osmanlı İmparatorluğu saray teşkilatı içinde, “sermimar” yönetiminde kamu yapılarını üreten “hassa mimarları” olarak yer alıyordu. Yapılara ilişkin kuralların belirlenmesi ve yapı faaliyetlerinin denetlenmesi, bu kurum tarafından yapılıyordu. Kamu yapıları dışında, konut ve benzeri yapıların tasarımı ve uygulaması, koncalara bağlı “yapı ustaları” eliyle yürütülüyordu. 19. yüzyılın ikinci yarısında batılaşma hareketleri içinde mimarların sarayda ve kamu dışı alanlardaki tarihi örgütlenmesinin de çözüldüğü görülmektedir.

Cumhuriyet Yıllarında İlk Örgütlenme
1928 yılından Mimarlar Odası’nın kurulduğu 1954 yılına kadar mimarlar, genel dernek statüsünde çalışan “Yüksek Mimarlar Birliği” ve “Mimarlar Derneği” ile mesleki örgütlenmelerini sürdürmüşlerdir. Mimarlar Derneği, mesleki etkinliğin geliştirilmesi ve yasal güvenceler sağlanmasında önemli kazanımlar elde etmiş, daha sonra ise Mimarlar Odası’na devretmiştir.